Resort cyfryzacji oficjalnie potwierdza. CEPiK nie wystartuje zgodnie z planem 22/09/2016
Dzisiaj w Sejmie wiceminister cyfryzacji Piotr Woźny powiedział, że uruchomie...
więcej...
KURS ALL INCLUSIVE !! 25/08/2014
Jedyny taki kurs w Zabrzu, KURS ALL INCLUSIVE ! Mimo podwyżki cen badań lekar...
więcej...
Szkolenia kierowców zawodowych

Dostosowanie krajowych przepisów regulujących zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego, do przepisów unijnych, wprowadziło obowiązek podnoszenia kwalifikacji kierowców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne.

Kierowcy w zależności od stażu posiadania uprawnień, zobowiązani są przystępować do kwalifikacji wstępnej lub do szkoleń okresowych.

Szkolenie prowadzi Centrum Szkolenia i Doskonalenia Techniki Jazdy ,,Delta"

1
2