Resort cyfryzacji oficjalnie potwierdza. CEPiK nie wystartuje zgodnie z planem 22/09/2016
Dzisiaj w Sejmie wiceminister cyfryzacji Piotr Wony powiedzia, e uruchomie...
wicej...
KURS ALL INCLUSIVE !! 25/08/2014
Jedyny taki kurs w Zabrzu, KURS ALL INCLUSIVE ! Mimo podwyki cen bada lekar...
wicej...
Szkolenia kierowcw zawodowych

Dostosowanie krajowych przepisów regulujcych zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego, do przepisów unijnych, wprowadzio obowizek podnoszenia kwalifikacji kierowców wykonujcych transport drogowy oraz przewozy na potrzeby wasne.

Kierowcy w zalenoci od stau posiadania uprawnie, zobowizani s przystpowa do kwalifikacji wstpnej lub do szkole okresowych.

Szkolenie prowadzi Centrum Szkolenia i Doskonalenia Techniki Jazdy ,,Delta"

1
2