Resort cyfryzacji oficjalnie potwierdza. CEPiK nie wystartuje zgodnie z planem 22/09/2016
Dzisiaj w Sejmie wiceminister cyfryzacji Piotr Wony powiedzia, e uruchomie...
wicej...
KURS ALL INCLUSIVE !! 25/08/2014
Jedyny taki kurs w Zabrzu, KURS ALL INCLUSIVE ! Mimo podwyki cen bada lekar...
wicej...
O nas

25 lat ju na rynku

 

O  N A S 

Orodek Szkolenia Kierowców Rzewucki Zdzisaw
zosta zaoony w 1991 roku. Przez te 25 lat nasza auto szkoa wyksztacia ponad 5000 kierowców, a wszystko to dziki naszej wykwalifikowanej kadrze, która stara si w sposób przejrzysty i jak najmniej stresujcy doprowadzi Ci do egzaminu pastwowego gdy wiemy, e pierwsze kroki za kierownic s bardzo stresujce.

Wiemy te, e kady czowiek jest inny, dlatego w naszej szkole nauki jazdy instruktorzy staraj si dopasowa tok nauczania do umiejtnoci i zdolnoci poszczególnych kursantów. Robimy wszystko by spenia oczekiwania naszych klientów. Potwierdzeniem naszej dobrze wykonanej pracy jest bardzo wysoka zdawalno za pierwszym razem na egzaminie pastwowym.

D L A C Z E G O  MY?

Jestemy szko nauki jazdy, która troszczy si o swoich podopiecznych podczas kursu a do egzaminu pastwowego.

Dlatego jedzimy tylko na nowych samochodach o najwyszych standardach bezpieczestwa, umawiamy si na w dogodnym dla Ciebie miejscu, a co najwaniejsze w naszej auto szkole nie szukamy oszczdnoci tak jak w innych orodkach i nie jedzimy wycznie po trasach egzaminacyjnych, dlatego przekonasz si, e jazda po lskich drogach nie bdzie dla Ciebie stanowi problemu!

I N S T R U K T O R Z Y

Wiadomo, e poowa sukcesu to dobry instruktor.

Nasi instruktorzy Wiedzc jak stresujce s pierwsze kroki za kierownic, staraj si w sposób jak najbardziej przyjazny, a zarazem skuteczny przygotowa przyszego kierowc do zdania egzaminu pastwowego na prawo jazdy.

1
2