Resort cyfryzacji oficjalnie potwierdza. CEPiK nie wystartuje zgodnie z planem 22/09/2016
Dzisiaj w Sejmie wiceminister cyfryzacji Piotr Woźny powiedział, że uruchomie...
więcej...
KURS ALL INCLUSIVE !! 25/08/2014
Jedyny taki kurs w Zabrzu, KURS ALL INCLUSIVE ! Mimo podwyżki cen badań lekar...
więcej...
Szkolenia okresowe

Szkolenie okresowe dotyczy kierowców, którzy nie podlegają kwalifikacji wstępnej (uzyskali prawo jazdy kategorii C1, C, C1+E lub C+E przed 11 września 2009 roku lub kategorii D1, D, D1+E lub D+E przed 11 września 2008 roku) lub ukończyli już kwalifikację wstępną i minął okres 5 lat.

Przepisy ustawy o transporcie drogowym nałożyły bowiem na kierowców obowiązek uczestniczenia w szkoleniach okresowych co pięć lat.
Poświadczeniem ukończenia szkolenia jest wpis do prawa jazdy, nadający kierowcy status "kierowcy zawodowego".

Szkolenie okresowe może być prowadzone w dwóch formach:

 • kursu okresowego
 • cyklu zajęć

Zajęcia składają się z pięciu modułów, z których każdy trwa 7 godzin. Różnica polega na tym, że kierowca uczestniczący w formie cyklu zajęć, uczestniczy w tym kursie w okresie maksymalnie do 5 lat. Warunkiem  jest przystępowanie i kończenie przynajmniej jednego modułu.

Każdy kierowca przystępujący do szkolenia okresowego zobowiązany jest uczestniczyć w trzech modułach wskazanych przez ustawodawcę, których tematyka przedstawia się następująco:

 • szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
 • stosowanie przepisów,
 • bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

Pozostałe dwa moduły kursant wybiera dowolnie.

Dużym udogodnieniem dla kursantów jest możliwość odbywania szkolenia metodą e-learningu. Wymaga to jednak sprawdzenia, czy dany ośrodek korzysta z takiej formy szkolenia teoretycznego, tzn. ćwiczenia prowadzone są pod nadzorem trenera-wykładowcy przy użyciu komputera.

Nie wiesz czy musisz przejść szkolenie okresowe? Sprawdź dane poniżej.

Terminy na uzyskanie wpisu do prawa jazdy obowiązują kierowców którzy uzyskali uprawnienia kat. D1, D, D1+E lub D+E:

 • do 31 grudnia 1980 r. - termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy do 10 września 2009 r.,
 • od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1990 r. - termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy do 10 września 2010 r.,
 • od 1 stycznia 1991 do 31 grudnia 2000 r. - termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy do 10 września 2011 r.,
 • od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005 r. - termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy do 10 września 2012 r.,
 • od 1 stycznia 2006 do 10 września 2008 r.- termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy do 10 września 2013 r.


Terminy na zaliczenie szkoleń okresowych dla kierowców którzy uzyskali uprawnienia kat. C1, C, C1+E lub C+E:

 • do 31 grudnia 1980 r. - termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy 10 września 2010 r.,
 • od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1995 r. - termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy 10 września 2011 r.,
 • od 1 stycznia 1996 do 31 grudnia 2000 r. - termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy 10 września 2012 r.,
 • od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005 r. - termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy 10 września 2013 r.,
 • od 1 stycznia 2006 do 10 września 2009 r. - termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy 10 września 2014 r.

Kierowca który nie odbędzie s.o. we wskazanych terminach nie będzie mógł wykonywać transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne.
W przypadku kierowców, którzy nie pracują zawodowo i przeoczą termin uzyskania wpisu do prawa jazdy, nie utracą posiadanych kategorii prawa jazdy. W każdym dowolnym momencie będą mogli przystąpić do szkolenia okresowego (wykonać badania) i uzyskać wpis do prawa jazdy, który będzie umożliwiał wykonywanie przewozów drogowych.

1
2