Resort cyfryzacji oficjalnie potwierdza. CEPiK nie wystartuje zgodnie z planem 22/09/2016
Dzisiaj w Sejmie wiceminister cyfryzacji Piotr Wony powiedzia, e uruchomie...
wicej...
KURS ALL INCLUSIVE !! 25/08/2014
Jedyny taki kurs w Zabrzu, KURS ALL INCLUSIVE ! Mimo podwyki cen bada lekar...
wicej...
Kurs tygodniowy

Zapraszamy na kurs tygodniowy ( teoretyczny)

Wykady teoretyczne z zakresu prawa o ruchu drogowym odbywaj si od poniedziaku do pitku w godz. 16,30-20,15, a w sobot od 9,00 do 13,30.

Kursy takie prowadzone s dla kat. A , B
Kurs odbywa si na ul. Reymonta 3of

Na zajcia teoretyczne zapraszamy do nas , a na zajcia praktyczne instruktorzy bd podjeda na wskazana miejsce.

1
2