Resort cyfryzacji oficjalnie potwierdza. CEPiK nie wystartuje zgodnie z planem 22/09/2016
Dzisiaj w Sejmie wiceminister cyfryzacji Piotr Wony powiedzia, e uruchomie...
wicej...
KURS ALL INCLUSIVE !! 25/08/2014
Jedyny taki kurs w Zabrzu, KURS ALL INCLUSIVE ! Mimo podwyki cen bada lekar...
wicej...
A, A1, A2, AM - Motocykl

 kategoria AM:

Romet ZK 50

kategoria A1:

Romet ZK 125

- motocykli o pojemnoci skokowej silnika nieprzekraczajcej 125 cm3, mocy nieprzekraczajcej 11 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczajcym 0,1 kW/kg,
- motocykli trzykoowych o mocy nieprzekraczajcej 15 kW,

 kategoria A2:

Suzuki Gladius SFV 650UA

- motocykli o mocy nieprzekraczajcej 35 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczajcym 0,2 kW/kg oraz niepochodzce od pojazdów o mocy przekraczajcej dwukrotno mocy takiego motocykla,

 kategoria A:

Suzuki Gladius SFV 650A


- motocykli mocy powyej 35 kW

Nowy podzia kategorii prawa jazdy niesie za sob take zmian minimalnego wieku upowaniajcego do ich uzyskania, oraz wprowadzenie stopniowego dostpu do poszczególnych kategorii. Wiek niezbdny do uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy zosta ustalony nastpujco:

1) kategoria A1 - 16 lat,
2) kategoria A2 - 18 lat,
3) kategoria A:
a. 20 lat - w przypadku jeeli osoba, od co najmniej dwóch lat, posiada prawo jazdy kategorii A2. (dla motocykli trzykoowych o mocy powyej 15 kW granica wieku wynosi 21 lat)
b. 24 lata - w przypadku jeeli osoba nie posiada prawa jazdy kategorii A2.

 

Cena kursu :

Kat. AM  600 z

Kat. A1 1300z

Kat.A,A2-1350,z

  • Naleno za kurs mona rozoy sobie na raty 0%.
  • Przy zapisaniu si naley wpaci minimum 300 z. 
  • Pozostae raty wpaca si w dowolnej wysokoci i w dowolnym czasie a do zakoczenia kursu.

Posiadamy identyczny motocykl jak na egzaminie 

 

Cena Promocyjna
kat. A + B wynosi 2700 z
( zapisujc si na kurs czony zaoszczdzasz 300z ) .

 

W ramach kursu zapewniamy:

  • 30 h zaj teoretycznych
  • 20 h zaj praktycznych  
  • Pakiet Kursanta
  • szkolenie z pierwszej pomocy
1
2