Resort cyfryzacji oficjalnie potwierdza. CEPiK nie wystartuje zgodnie z planem 22/09/2016
Dzisiaj w Sejmie wiceminister cyfryzacji Piotr Wony powiedzia, e uruchomie...
wicej...
KURS ALL INCLUSIVE !! 25/08/2014
Jedyny taki kurs w Zabrzu, KURS ALL INCLUSIVE ! Mimo podwyki cen bada lekar...
wicej...
Archiwum
Nowy egzamin teoretyczny wg rozporzdzenia
Egzamin teoretyczny skada si bdzie:  z 20 pyta z wiedzy podstawowej (dwie moliwe odpowiedzi – TAK albo NIE), w tym: – 10 pyta o wysokim znaczeniu dla bezpieczestwa ruchu drogowego, – 6 pyta o rednim znaczeniu dla bezpieczest... wicej »
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1
2