Resort cyfryzacji oficjalnie potwierdza. CEPiK nie wystartuje zgodnie z planem 22/09/2016
Dzisiaj w Sejmie wiceminister cyfryzacji Piotr Wony powiedzia, e uruchomie...
wicej...
KURS ALL INCLUSIVE !! 25/08/2014
Jedyny taki kurs w Zabrzu, KURS ALL INCLUSIVE ! Mimo podwyki cen bada lekar...
wicej...
Resort cyfryzacji oficjalnie potwierdza. CEPiK nie wystartuje zgodnie z planem

Dzisiaj w Sejmie wiceminister cyfryzacji Piotr Wony powiedzia, e uruchomienie w styczniu systemu CEPiK jest nierealne.

Na dzie dzisiejszy ocena nasza stanu tego projektu jest taka, e niemoliwym jest uruchomienie tego systemu 1 stycznia 2017 r., jeli chcemy dba o prawidow komunikacj pomidzy podmiotami uczestniczcymi w procesie wydawania dokumentów - poinformowa wiceminister.

Sowa wiceministra potwierdziy tylko informacje, które otrzymalimy ponad tydzie temu.

- Ze strony przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji pada deklaracja o tym, e zostanie podjta próba przesunicia wdroenia CEPiK-u. Konkretna data powinna pojawi si w cigu dwóch tygodni – poinformowaa wtedy „Szko Jazdy” osoba, która braa udzia w spotkaniu zespou ds. spoeczestwa informatycznego Komisji Wspólnej Rzdu i Samorzdu Terytorialnego.

O ile zostanie przesunite wdroenie CEPiK-u? Na razie nie wiadomo.

1
2